Blog

/ 韓国語勉強法

韓国語入門編12 発音変化 濃音化

극장→ (극짱) 식당→(식땅)など、濃音発音される場合について学びましょう!